REVITALIZACE NÁMĚSTÍ NA KOZINĚ
Mladá Boleslav

Datum:
2010 / 2011
Stav:
diplomová práce (FA ČVUT) +rozšíření studie pro potřeby města
Investor:
město Mladá Boleslav
Ve spolupráci:
...

Projekt se zabývá celkovou revitalizací a dostavbou náměstí Na Kozině v městské památkové zóně v Mladé Boleslavi. Náměstí je od přestavby města v 60.-70.letech v neutěšeném stavu. Přišlo o celkovou východní stranu zástavby, která prostor uzavírala a utvářela i předprostor kostela sv. J. Nepomuckého. Vlivem vývoje dopravy v historickém jádru města, se z původně malebného náměstí s funkcí tržiště stalo asfaltové parkoviště. Návrh řeší dostavbu proluky na jižní straně náměstí, chybějící uzavření východní strany s návazností na sousední náměstí Míru a revitalizaci celkového prostoru s řešením parteru, dopravy, funkcí a zeleně.

Celý projekt byl od začátku řešen za pomocí podkladů z městského archivu, za pomocí důkladných analýz a průzkumu mezi obyvateli města. Po dokončení diplomního projektu byla práce dále rozšířena pro potřeby magistrátu města o práce spojené s případnou realizací projektu.

nahoru