DOSTAVBA MĚSTKÉHO BLOKU
Valencie, Španělsko

Datum:
2009
Stav:
studie
Investor:
zadání od university
Ve spolupráci:
Taller 3-Nacho Peris Blat, Curro Mestre Jordá

Tento projekt byl zpracován v rámci zahraniční stáže ve španělské Valencii. Jedná se o dvousemestrální projekt, jehož zadáním bylo vyřešit jeden z valencijských městských bloků. V současném stavu blok obsahuje tři proluky, vnitroblok je převážně zastavěn provizorními stavbami. V zadání byl dán prostor a jeho funkce, v bloku se měla vyřešit bytová zástavba, městská knihovna, parkování a celkový parter.

Knihovna byla umístěna do největší proluky, druhá proluka byla využita pro jeden z bytových domů, třetí volná plocha mezi stávajícími domy byla částečně zastavěná druhým bytovým domem a částečně ponechána pro přístup do vnitrobloku. Vnitroblok je navržen jako polosoukromý prostor se zahradami pro bytové domy a z části jako prostor veřejný– kavárna s galerií za knihovnou, obchody v přízemí centrálních bytových domů. Celkový koncept návrhu se přizpůsobuje španělským klimatickým podmínkám a místním konstrukcím.

nahoru