Jsme malý ateliér, který je založený na lásce k architektuře a prostředí kolem nás.

Naší doménou jsou interiéry, rekonstrukce a rodinné domy. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. S cílem najít ta nejlepší řešení, která jsou kombinací vysoké estetiky, čistých detailů, funkčnosti, racionality s přihlédnutím k ekonomické stránce celku a realizovatelnosti.

Naše práce je pro nás radost. Celý proces tvoříme společně s Vámi. Nasloucháme, provázíme Vás od studie až po samotnou realizaci. Důležitý je pro nás celkový výsledek, pocit z dobře odvedené práce a také to, aby Vás spolupráce s námi bavila.

KDY NÁS OSLOVIT?

Nejlepší výsledek je vždy u projektů komplexních, které jsou řešeny již od samého začátku. Kde je možné před kopnutím do země či před vybouráním příček podrobně promyslet dispozice a navázat na to všechny následující fáze. Pomůžeme Vám vyvarovat se tak zbytečných změn a nepraktických dispozic již při samotné realizaci.

 

JAK SPOLUPRÁCE PROBÍHÁ?

Nejdříve je potřeba se seznámit, musíme být naladěni na stejnou vlnu, čeká nás dlouhá cesta, často v řádů měsíců i let. Poslechneme si Vaše zadání, seznámíme se s charakterem zakázky. Poté můžeme určit cenu naší práce a postup spolupráce.

Dle charakteru projektu se návrh dělí do několika po sobě jdoucích fází. Každou fázi společně pečlivě konzultujeme. Celý proces návrhu i výstavby je pro vás zcela otevřený, můžete kdykoliv zasáhnout nebo měnit svá přání.

V průběhu samotné realizace zajišťujeme autorský i technický dozor na stavbě, absolvujeme s Vámi výběr dodavatelů, a nebo Vám doporučíme dodavatele námi osvědčené a spolehlivé.

LIDÉ
Pracujeme nejčastěji ve dvou. S kolegyní Petrou tvoříme vzájemně doplňující se tým. Mezi naše externí kolegy patří ale i řada nezbytných profesí jako jsou stavaři, statici, zahradní architekti, ale i dodavatelé nábytku, povrchů, osvětlení, koupelen a řemeslníci všeho druhu..

Ing. arch. Veronika Pánková ČKA 04247

2005-2011 Fakulta architektury ČVUT
2009-2010 Facultad de arquitectura / Universidad politécnica de Valencia
2010-2014 architekt v Intar a.s. ateliér Praha
2012-2016 pedagogická činnost na FS ČVUT katedra architektury
2014-2017 architekt v oooox s.r.o.
2017 založení ateliéru

Ing. arch. Petra Čermáková

2005-2011 Fakulta architektury STU v Bratislavě

 

SLEDUJTE NÁS