Revitalizace parku Štěpánka
Mladá Boleslav

Datum:
2013 / 2014
Stav:
zrealizováno
Investor:
Město Mladá Boleslav
Ve spolupráci:
Dokumentace pro realizaci stavby - ve spolupráci s INTAR a.s. ateliér Praha

Návrh městkého parku rodnného města, to architekta vždy potěší, chytne za srdce a práce se stane posláním. Na návrh bylo bohužel poměrně málo času, práce to byla ale natolik srdeční, že byly návrhu věnovány dny a často i noci. Projekt byl spolufinancován z evropských dotací a byly zde poměrně přísná kritéria na zpracování návrhu i obsahu - park musel být především přínosem pro volnočasové aktivity. Zadání města nebylo přesně ohraničené, až v průběhu návrhu studie se některé části postupnou diskuzí, na základě analýz, profilovaly. Projekt začal hodinami strávenými na každé lavičce parku a pozorováním okolí. Navazovalo vypracování problémového výkresu a výkresu provozních vztahu- teprve po těchto přípravách mohlo být řečeno, jakým směrem by se revitalizace měla ubírat. Důležité bylo si uvědomit, kdo všechno park využívá, jak ho využívá a kudy se pohybuje.

Navazovalo vypracování studie – situačního návrhu s referenčními odkazy z čr i zahraničí. Finální podoba studie poté byla podkladem pro obsáhlou realizační dokumentaci a zejména pro rozpočet, který byl nutný pro získání dotací. Oproti první studii nakonec v návrhu přibyl DISK GOLF PARK a CROSS FIT PARK – volnočasové aktivity, které mají park zatraktivnit. Tyto dva prvky byly do projektu vloženy na přání města.

Všechny dílčí projekty na sebe musely navazovat a musely držet jednotnou linii. Zadáním města bylo park zrevitalizovat v přírodním duchu, což bylo i mým cílem. Nevnášet do místa žádné umělé povrchy - neudělat ze Štěpánky lunapark. Naopak bylo záměrem park zpřístupnit všem skupinám lidí, aby se tam každý cítil příjemně a našel si své místo. Ohled byl samozřejmě brán i na historii parku a celkové kompoziční principy

Hlavní náplní revitalizace se staly

 • Rekonstrukce parkových cest – to byl oříšek největší, najít takovou technologii, která by cesty nezpevnila natolik, aby působily uměle. Pro rady jsme museli až ke správcům Krkonošekého národního parku.

 • Rekonstrukce hudebního altánu – altán dostal novou dřevěnou podlahu, novou střešní krytinu, nové centrální osvětlení a připojení k elektřině, všechny dřevěné konstrukce byly očištěny, opatřeny ochrannými nátěry a nově natřeny barvou ve dvou odstínech dle původní barevnosti. Kolem kamenného soklu bude vysázený prstenec bíle kvetoucích keřů.  

 • Úprava veřejného wc – stávající wc dostalo novou fasádu z dřevěného obložení.

 • Revitalizace území u tenisových kurtů – zde proběhly změny především v mobiliáři – pro toto území byly navrženy speciální tribunové lavičky s kamennou podezdívkou a dřevěnými sedáky. Tyto lavičky jsou umístěny především u hlavní cesty podél kurtů, v některých místech jsou tak lavičky oboustranné. Oproti původnímu návrhu mají dnes bohužel odlišný odstín dřeva, původní světlejší začal reagovat s padajícím listím a musel být ztmaven.

 • Nový mobiliář parku - solitérní dřevěno-betonové lavičky, odpadkové koše včetně psích sáčků, koše na tříděný odpad, pítka na vodu a stojany na kola. Všechen mobiliář je kotven do podkladu – pod mobiliářem byla navržena nepravidelná kvarcitová dlažba.

 • Orientačně informační systém parku - informační cedule s historií parku a orientačními mapami, informační ukazatele na křižovatkách cest, označení jednotlivých luk – např. pikniková louka, herní louka, květná louka, a nové cedule u památných stromů. Tyto cedule byly řešeny ve stejném duchu jako ostatní dřevěné prvky parku – nápisy jsou do dřeva gravírované.

 • Molo u Klenice s přístupovou cestou – toto molo je plovoucí z důvodu přizpůsobení se hladině při povodních, s břehem je spojeno kloubovou lávkou. Oproti návrhu je dnes uděláno na pontonech.

 • Sadovnické úpravy -vybudování květné louky v centrální části parku, nová výsadba keřů proti odplavu materiálů ze svahu na cesty, prokácení náletové zeleně, obnovení Trávnického sadů.

 • Nové herní prvky – mezi ně patří Cross fit park u lanové pyramidy, disk golf na levém břehu Klenice, úprava a rozšíření dětského hřiště v Trávnického sadech  a dětská naučná stezka v horní části parku u veverek včetně nových krmítek – naučná stezka byla řešena samostatným projektem. Je opět v přírodním duchu, jsou zde použity dřevěné / často interaktivní / tabule, nápisy jsou v některých místech gravírované přímo do dřeva. Tato stezka děti provádí životem veverek, v něčem je poučí, někde pobaví, někde musí zdolat i nelehké úkoly. Cílem této stezky je v dětech utužit vztah k přírodě, více jim přiblížit život lesních zvířat a i to, jak by se k nim a k lesu měly chovat.

 • Technické úpravy – přípojky vody k pítkům u altánu a dětského hřiště, přívod elektřiny z Dubců k altánu.

 • Doplňující části revitalizace – nové přírodní schodiště z horní části parku k objektu skautského oddílu, obnova monumentu tří křížů, obnova památníků v Havlíčkových sadech,  úprava poklopů kanalizačních šachty, která park protíná.

 • Nové veřejné osvětlení včetně centrálního osvětlení altánu - tato část byla do projektu zahrnuta dodatečně. Přispěl k tomu argument energetických úspor a pozitivního vlivu na noční život ptáků v korunách stromů– nové lampy směrují světlo k zemi.

 • Úprava mostních konstrukcí - bylo řešeno samostatným projektem

Velké množství prvků bylo v projektu navrženo na míru danému prostoru, bylo tak poměrně komplikované vypracovat rozpočet s dodržením požadavků pro dotace. V projektové dokumentaci nebylo možné určovat konkrétní prvky a jejich výrobce. Vše bylo navrženo formou referenčních příkladů a dodatkovými texty, které se odkazují na konkrétní specifikaci při realizaci projektu tak, aby se docílilo maximální kvality.

Na samotné realizaci bylo zainteresováno mnoho lidí a místních firem. Všichni se Štěpánce věnovali s velkým nasazením – často nad rámec požadavků. Bylo cítit, že Boleslaváci mají park rádi, stejně jako já a každý chtěl udělat maximum. Jediná věc, která realizaci trochu komplikovala, byl čas, kterého na práci nebylo vymezeno mnoho.

nahoru