Šlechtova restaurace
Stromovka / Praha 7

Datum:
2009
Stav:
studie zpracovaná na FA ČVUT
Investor:

 

nominace na cenu Petra Parléře

Historický objekt Šlechtovy restaurace je ponechán v jeho původním duchu. Dochované konstrukce jsou doplněny o nové části, které se týkají především zadních obslužných traktů a hmot obou postranních schodišť. Nové konstrukce mají záměrně současnou formu, přiznávají, že k Šlechtově restauraci nepatří. Z  těchto dostaveb vychází design a celkový tvar zbylých dvou novostaveb – letní restaurace a balneotherapie.

Hlavní funkcí Šlechtovy restaurace je multifunkční sál a kavárna. Oba prostory jsou nezávislé, ale mohou se doplňovat a vzájemně propojit.

Uprostřed areálu se nachází objekt zmíněné letní restaurace, která je svou provozní částí otočena směrem k opěrné zdi - tím vzniká natočení vůči zbylým objektům. Restaurace je umístěna v mělké vodní ploše. Letní terasa je rovněž pootočena z důvodu určité návaznosti na zbytek areálu. Ze západní části terasy vychází chodník směrem k zahradnímu altánu.

nahoru